Arkiverat material från 2013

Kretsmästerskap Fältskjutning vpgr A 2013

Söndagen 17 mars avgjordes årets första Kretsmästerskap i fältskjutning i Ljungby.

Trots det kalla vädret deltog 27 skyttar i kretsfältskjutningen och 16 skyttar i mästerskapet. Tävlingen gick som vanligt på Änganäs skjutbana och banläggare var Erling Simon, Sportskyttarna Ljungby.

Banan hade klar karaktär av mästerskap för vapengrupp A och var således för vana C-skyttar att anse som lättskjuten, men vädret, skarp sol, snö och byig vind gjorde att få av C-skyttarna fyllde poängfältskjutningen, endast hemmaskytten Mikael Nilsson lyckades få 70 poäng totalt.

Kretsmästare och guldmedaljör Anders Magnusson, Växjö Pk, silver Kenneth Lind, Sportskyttarna Ljungby och brons Roger Tiensuu, Växjö Pk, efter särskjutning om silver-brons.

I lagtävlingen gick guldet till Växjö Pk:s lag, bestående av Anders Magnusson, Roger Tiensuu och Ulf Gustavsson.

/Tiensuu, text /Claesson text och foto


Landsdelskonferens och SSM årsmöte 2013

Noteringar från mötet.

SPSF generalsekreterare Mats Stoltz och styrelseordförande Birgitta Rundberg informerade om vapenlagsutredningen och den utbildningssatsning som förbundet genomfört 2012.

Vidare konstateras att pistolkyttet har en positiv trend, vi ökar stadigt i antal aktiva medlemmar. Förbundets ekonomi är stabil och god och medel från Försvarmakten har möjliggjort den utbildningssatsning som genomförts.

SSM årsmötet beslöt att upplösa SSM Au som juridisk person och framöver ska arrangerande kretsstyrelse för SSM Fält fungera som Au under ett år och rullande schema för SSM-tävlingarna bibehålls.

SSM Au's ekonomi var i god balans med ett överskott om ca 7 000 kr för 2012 och en total kassabehållning på ca 30 000 kr. Pengarna ska användas till medaljinköp, medaljer ska lagras hos en gravyrfirma och avropas av tävlingsarrangörerna. Guy fick iuppdrag att göra detta inköp och vid nästa möte, i samband med SSM Fält i Torna Hällestad ska detta redovisas och slutlig avstämning av kassan göras.

Mötet i samband med SSM-fält utgör överlämning till nästa års arrangör att utföra Au's arbetsuppgifter. Alla avgifter från kretsarna till SSM Au tas bort, anmälningsavgifter för tävlingarna ska täcka kretsens kostnader för gravering av medaljer mm.

Kronobergskretsen står som ständig arrangör av landsdelskonferensen, som permanentas till Alvesta andra helgen i februari. För detta erhåller Kronobergskretsen ett landsdelsbidrag om 5000 kr och mellanskillnaden för verklig kostnad för konferensen faktureras till berörda kretsar.

Ett utförligare protokoll från mötet kommer att sändas till alla kretsar efter justering.

/Roger Tiensuu


Webredaktör sökes!

Finns det någon skytt eller skytteintresserad i kretsen som gillar att skriva och fotografera så finns det möjlighet att hjälpa till med hemsidan, min tid räcker inte till och denna sidan förtjänar en mer aktiv redaktör.

Ta kontakt med mig så tar vi en diskussion om hur vi går vidare.

/Roger Tiensuu


Program för kretsens tävlingar 2013 under länken "Tävlingar" till vänster som PDF.

Resultatsidan innehåller alla resultat från kretstävlingarna.


ARKIVERAT: 2012 .2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007 . 2006 . 2005 . 2004 och 2003 års information.


Vänligen maila allt kretsrelaterat (inbjudningar, resultat) synpunkter, önskemål, brister och förslag på förbättringar direkt till mig, webmaster.

Jag vill även ha bilder från olika kretsarrangemang!