SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET                                                       2008-06-17

Samtliga kretsar

INFORMATION FRÅN SPSF FÖRBUNDSKANSLI

Detta utskick innehåller

Protokoll VU 2008-03-11 per capsulam                  För kännedom

Protokoll VU 2008-04-12                                      För kännedom

Bilaga 1 protokoll VU 2008-04-12                         För kännedom

Protokoll VU 2008-05-17                                      För kännedom

Protokoll FS 2008-04-26                                       För kännedom

Bilaga 1 protokoll FS 2008-04-26                          För kännedom

Protokoll FS 2008-06-01                                       För kännedom

Protokoll FS 2008-06-01 konstituerande                 För kännedom

Protokoll Förbundsmöte 2008-06-01                      För kännedom

Bilaga 1 protokoll Förbundsmöte 2008-06-01        För kännedom

Bilaga 2 protokoll Förbundsmöte 2008-06-01         För kännedom

Arbetsbeskrivning för landsdelarna                        För åtgärdande

Arbetsbeskrivning för landsdelarna

På förekommen anledning och efter presentation på kretskonferensen har Förbundsstyrelsen utfärdat bifogad arbetsbeskrivning för landsdelarna. Denna arbetsbeskrivning är att se som ”tvingande”. Kompletterande bestämmelser får således inte stå i strid med arbetsbeskrivningen.

Mats Stoltz