Styrelsesammansättning Kronobergskretsen

Ordförande: Adress, post Postnr.   Ort Tel. bostad
Roger Tiensuu Syrénvägen 7 362 51 Väckelsång 0470 – 338 02
       
Sekreterare:      
Roger Hultenius Stora Vägen 25 360 52 Kosta  
       
Kassör/ v. ordf:      
Sven-Erik Ekberg Lyckev. 3
 340 37 Torpsbruk 0472 – 71046
       
Ledamot:
Mårten Wigardt Östra Storgatan 5 280 70 Lönsboda 0708 – 450596
Erling Simon Blåbärsvägen 12 341 34 Ljungby 0372 – 84225
Jörgen Backe Dotebygd 1383 28791 Strömsnäsbruk 0433 – 21021
Kurt Petersen Ringvägen 22 360 10 Ryd 0459 – 83038
Tobias Henriksson Baldergatan 3 341 33 Ljungby 0725 – 38 00 86