Bestämmelser för flitpris

FLITPRISET har instiftats för att premiera de skyttar som flitigt deltager i skjutningar inom kretsen.

Priset tillhandahålles av kretsen och består av en porslinsmugg (senare även porslinstallrik) med påtryck av kretsens emblem. Skytt erhåller en flitmugg vid uppnådda 15 flitpoäng och därefter en ny flitmugg för varje ytterligare 15 flitpoäng.

Efter 6 st erövrade flitmugg börjar vi samla på flittallrikar i stället, dock med den skillnaden att erforderlig flitpoäng blir 25 per flittallrik för de två första och därefter 50 flitpoäng för efterföljande, flittalltik skall kunna utbytas mot flitmugg om så önskas. Erforderlig poäng dock fortfarande som för tallrik.
Om under ett år någon flitpoäng ej erövrats kommer nollställning av skyttens flitpoäng att ske.

Bestämmelser för erhållande av flitpoäng:

- Om du deltager, inget krav på placering, i en tävling enligt nedanstående förteckning erhåller du en (1) flitpoäng. Damer erhåller dock dubbel (2) flitpoäng, (i luft fr o m Lp17).
- Flitpoäng erhålles endast en gång per tävlingsdag.

Tävlingar som berättigar till flitpoäng:
- Seriefältskjutningarna, 2 st.
- Seriebanskjutningarna, 4 st.
- Serieluftskjutningarna, 4 st.
- Kretsmästerskapen, 4 st.
- Kretsens månadstävling om samtliga omgångar fullföljts, 3 st (Vgr).
- Nationella tävlingar inom kretsen (för närvarande):
• Växjöträffen i Växjö