Bestämmelser för kretsluftskjutningar

Allmänt:
Allmänna bestämmelser, se bestämmelserna för seriebanskjutningarna.

Skjutklasser:
Lp 9: till och med det år skytten fyller 9 år.
Lp11: till och med det år skytten fyller 11 år.
Lp13: till och med det år skytten fyller 13 år.
Lp15S/U: till och med det år skytten fyller 15 år.
Lp17: till och med det år skytten fyller 17 år.
Damjun: till och med det år skytten fyller 20 år.
Herrjun: till och med det år skytten fyller 20 år.
Veteran: från och med det år skytten fyller 56 år.
Dam: övriga damer.
Senior: övriga herrar.

Höstens klass gäller hela säsongen höst-vår.

Omfattning:
Samtliga klasser skjuter 40 skott. Obegränsat antal provskott får skjutas innan tävlingsskotten påbörjats.

Skjuttider: 75 minuter inklusive provskott.

Skjutställning:
Klass Lp9, Lp11 och Lp13 sittande med stöd (NORMA-stödet) enligt 80-iadenbestämmelser.
Klass Lp15S stående med stödhand och Lp15U stående utan stödhand.
Övriga klasser stående utan stöd.

Medhjälpare: Medhjälp är endast tillåten för Lp9, Lp11, Lp13 och Lp15 i samband med provskotten före tävlingsskotten.

Startavgift serietävling och kretsmästerskap:
Lp9, Lp11, Lp13 och Lp15 betalar 20:-, övriga 50:-. Av startavgifterna inbetalas endast för "övriga"-starterna 20:-/start till kretsens postgiro 17 40 72 - 9.

Vandringspris:
1997 instiftas ett nytt vandringspris bestående av ett stort tennfat erhållet som jubileumsgåva till kretsen från Växjö Pistolklubb.
Individuellt vandringspris till bästa skytt oavsett klass. För att erövra priset för alltid fordras 4 inteckningar oavsett följd varav en måste vara tagen i stående skjutställning. Om sittandeskytt vinner för fjärde gången går inteckningen till skytt med näst högsta resultat. Särskiljning efter högsta resultat på enskild tävling, näst högsta osv.

Antal tävlingar:
Totalt 3 luftpistoltävlingar per säsong varav den sista tillika skall gälla som kretsmästerskap enligt bestämmelserna för mästerskap. Tävlingssäsongen startar på hösten och avslutas på våren.

Hederspriser:
Sammanlagt räknas 2 av 3 tävlingar. Särskiljning samma som för vandringsprisen. Segraren i varje klass utom Lp-klasserna 9-15 erhåller kretsens tennbägare. Inget krav på deltagarantal.
Hederspriser till Lp-klasserna 9-15 enligt kretsstyrelsens beslut.
Alla i Lp-klasserna som skjutit 2 tävlingar erhåller Diplom.