Bestämmelser för kretsmästerskap


Deltagare:
Skyttar tillhörande förening inom Kronobergs läns pistolskyttekrets.

Vapen:
Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända.

Utförande:
Banskjutning utföres mot precisionstavla, antal serier 10 (7+3) i enlighet med SPSF:s bestämmelser för banskjutning enligt nedan.

Skjutningen utföres i två omgångar med sammanlagt 10 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. I första omgången skjutes 7 serier och i andra omgången 3 serier.

Första omgången skjutes av samtliga skyttar. Till andra omgången hänföres bästa ¼-delen av antalet skyttar i första omgången i respektive vapengrupp samt DamC, JunC och VetC, dock minst 10 skyttar.

Vid uttagningen till andra omgången gäller dock att samtliga skyttar med samma poäng som den siste enligt dessa bestämmelser får delta i andra omgången. Före första och andra omgången må avges 5 provskott under en tid av 6 minuter.

Vid lika högsta poängtal skall särskjutning om mästartiteln äga rum.

Fältskjutning utföres enligt bestämmelserna i skjuthandboken. Antal skott skall vara minst 48 fördelade på 8 skjutstationer. Vid lika högsta antal träffar skall särskjutning om mästartiteln ske.

Snabbskjutning utföres mott snabbskyttetavla. Antal serier 10 i enlighet med SPSF:s bestämmelser för snabbskjutning. Vid lika högsta poängtal skall särskjutning om mästartiteln ske.

Luftpistolskjutning utföres mot godkänd luftpistoltavla. Antal skott för samtliga klasser 40 + en finalskjutning om 10 skott + eventuell särskjutning enligt sportskyttets bestämmelser.

Till final går de 8 bästa skyttarna i respektive senior-, dam-, damjunior-, herrjunior- samt veteranklasserna. Lp17 samt Lp15 utan stödhand ingår i juniorklass. Vid färre deltagare än tre i en klass sammanslås klasser med närmast lämpliga. Till exempel damjun med dam. Dam, herrjun och veteran med senior.

Medaljer:
Kretsens mästerskapsmedaljer utgår till varje vapengrupp samt vid dam- jun- och veteranmästerskap. För luftpistol även separat damjuniormästerskap.

Kretsens medaljer utgår enligt följande:
Individuellt: 3 skyttar: 1 Guld
4 skyttar: 1 Guld + 1 Silver
5 eller flera: 1 Guld + 1 Silver + 1 Brons
Vid färre än 3 deltagare räknas tävlingen ej som mästerskap.

Kretsens jetonger utgår till föranmälda tremannalag oavsett märkesklass enligt följande:
Vid 3 lag: 3 Guld
4–6 lag: 3 Guld + 3 Silver
7– lag: 3 Guld + 3 Silver + 3 Brons

Kretsens jetonger utgår även vid luftpistolmästerskap till de tre främsta individuellt i klasserna Lp11, Lp13, Lp15, Lp15U och Lp17 i valörerna Guld, Silver och Brons.

Avgifter:
Individuellt: 80:- per skytt varav 20:- skall inbetalas till kretsen att täcka kostnader för medaljer mm.
60:- behålles av arrangerande förening att täcka kostnader för hederspriser mm.

Lagtävling: 80:- per lag som inbetalas av arrangören oavkortat till kretsens postgiro nr 17 40 72 - 9.

För luftpistol se bestämmelser för kretsluftskjutningar.