Bestämmelser för serietävlan i fält och precision

Inbjudan:
Utsändes av arrangerande klubb ca 14 dagar före tävlingen till kretsordföranden, kretssekreteraren samt till alla klubbarna i kretsen. Utskickas i 2 ex. eller via E-post.

Tävlingsledning: Med adress och telefonnummer skall finnas med på inbjudan.
Tävlingsadress: Samlingsplats med eventuell vägvisning skall finnas med på inbjudan.
Anmälan: 09.00-10.00 tävlingsdagen.

Klassindelning:
Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet inom vapengrupp C.
Klasser: 3, 2, 1, Dam 3, Dam 2, Dam 1, Veteran och Junior.

I fält inbjudes även till vapengrupperna A och R i klasserna 2 och 3.

Vapenkontroll: skall anordnas (krav för berättigande till standardmedalj).

Startavgifter:

Seriebanskjutning och Seriefält:
80:- varav 20:- inbetalas av arrangerande klubb till kretskassören senast 14 dagar efter tävlingsdatum. (20 :- till flitpriser, övriga priser och administration). 60:- behålles av arrangerande klubb).

Servering: Ange om servering finnes.

Antal tävlingar: 4 fältskjutningar/år. 4 banskjutningar/år.

Hederspriser:
Serieban:
Individuellt räknas 3 av 4 tävlingar i banskjutning. Särskiljning samma som för vandringsprisen. Segraren i varje klass erhåller kretsens tennbägare. Inget krav på deltagarantal. Dock måste skytt för att få priset ha deltagit i minst 3 av 4 tävlingar.

Seriefält: Arrangerande klubb står för hederspriser.

Vandringspris:
Individuellt finns 1 vandringspris i fält- och 1 vandringspris i banskjutning (vapengrupp C). För att erövra prisen för alltid fordras 3 inteckningar oavsett följd.

I fältskjutningen räknas poäng. 15 till segraren, 14 till 2:an o. s. v. ner till 1 p. Vid lika träffantal och träffade figurer delas poängen. Kretsfält, KretsM och nationella fältskjutningar inräknas.

I banskjutningen räknas totalt antal poäng (3 bästa av 4 tävlingar). Särskiljning högsta individuella resultat, näst högsta osv.

Prislista:
Utsändes först till kretssekreteraren för godkännande. Efter "ok" utsändes listan till kretsordföranden, kassören, sekreteraren samt till alla deltagande föreningar. Smålandsposten och Smålänningen informeras.

Omfattning:
Fältskjutning: minst 6 stationer om 6 skott, traditionell eller poängfält.
Banskjutning: 6 serier om 5 skott per vapengrupp. Deltagare ska erbjudas att starta i två vapengrupper.