KRONOBERGS LÄNS PISTOLSKYTTEKRETS

ÅRSBERÄTTELSE

2004


Innehållsförteckning

Kretsstyrelse 2004

Versamhetsberättelse 2004

Kretsmästerskapen 2004

Bästa placering vid SM och SSM

Adresslista

Tävlingsprogram 2005

Kassaredovisning 2004

Lager

Revisionsberättelse

Budgetförslag 2005

Föreningsstatistik

Märkesprov

Sammandrag årets serietävlingar

Resultat vandringspris fält

Resultat seriebanskjutningar

Resultat serieluft

Flitpris

Flitpoäng

Prispengar

Prisfördelning

Tävlingsbestämmelser

Vandringspris


 


Kretssstyrelsen 2004

Kronobergs läns pistolskyttekrets

 

Adress

Postnr.   Ort

Tel. bostad

Vald t.o.m.:

Ordförande:

       

Christer Claesson

Uråsa Ekbacken

christer.claesson@sportsktte.nu

360 14 Väckelsång

0470–33204    

Årsm. 2005

Vice ordförande:

       

Sivert Johansson

Puppramåla

sivertj@swipnet.se

360 23 Älmeboda

0477 – 60377

Årsm 2005

Sekreterare:

       

Roger Tiensuu

Syrenvägen 7

roger.tiensuu@swipnet.se

360 14 Väckelsång

0470–33802    

Årsm. 2006

         

Kassör:

       

Sven-Erik Ekberg

Lyckevägen 3

sven-erik.ekberg@ipbolaget.com

340 37 Torpsbruk

0472 – 710 46    

Årsm. 2005

Utbildningsledare:

       

Per Schmitterblad

Prinsborg

360 73 Lenhovda

0474 – 20959

Årsm 2006

         

Suppleanter:

       

1. Agne Olsson

Rydvägen 7
ulla.agne@swipnet.se

360 10 Ryd

0459 – 83220

Årsm 2005

2. Erling Simon

Blåbärsvägen 12

erling.simon@telia.com

341 33 Ljungby

0372 – 84225

Årsm 2005

         

Revisorer:

       

Sandor Madar

Tussilagovägen 3

360 14 Väckelsång

0470-33536

Årsm 2006

Anette Hansson

Vintervägen 20A

343 37 Älmhult

0476-16018

Årsm 2005

         

Revisorsuppl.:

       

Ingvar Thörnqvist

Skeen

34013 Annerstad

0372-22110

Årsm 2005

Tomas Nilsson

Vintervägen 20A

343 37 Älmhult

0476-16018

Årsm 2006

         

Valberedning:

       

Sammankallande:

Sportskyttarna Ljungby

Lagadalens Psk

Öjaby Skf

 

Verksamhetsberättelse 2004

Styrelsen för Kronobergs läns pistolskyttekrets avger härmed följande redogörelse för 2004 års verksamhet.

Ordföranden har ordet:

Kretsens verksamhet ligger på stort sett samma nivå som 2004 men en minskning kan skönjas överlag i aktivitet, medlemsantal och antal avlossade sskott, med några få undantag.

Goda skytteresultat har visats av flera skyttar, vilket är glädjande. Ragnar Skanåker blev Svensk mästare i precision för Vet Ä.

Det är glädjande att se juniorer som deltar på SM i fält, Adam Ogaard-Nexe och Marcus Lindh på 15 respektive 18 plats, båda från Älmhults Pk.

Vid SSM i fältskjutning blev Linda Björk, Dam C, och Björn Engblom Sydsvenska mästare.

Älmhult blev sydsvenska mästare i Lag Vet C.

Vid SSM i precision blev Växjö Pk sydsvenska mästare i Lag C.

Sammanträden:

Ordinarie kretsårsmöte avhölls den 7:e mars 2004 i paviljongen på Alvesta skjutbana, Kronobergshed.

Planeringskonferens av hölls 12 december i Fridafors. Kretsstyrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året.

Tävlingsverksamhet:

Under året har 2 kretsfältskjutningar, 4 kretsbanskjutningar, en revolvertävling precision samt 3 kretsluftskjutningar anordnats.

Dessutom har kretsmästerskap i grenarna Fält A, B, C och R, Precision A, B, C, Snabbskjutning C samt Luftpistol skjutits. Almundsryd har arrangerat distriksfinal i ungdomstävlingen 80-iaden på luftpistol.

Kronobergskretsens föreningar har arrangerat SSM Fält 2004 på Kosta skjutfält. 363 starter under två dagar med omväxlande väder gav ett mästerskap som av de allra flesta upplevdes som ”enkel men svår” för att citera en skytt efter C-rundan.

Många skyttar berömde banläggaren Jörgen Björk, Växjö Pk, som gjort en omväxlande och vapengruppsanpassad tävling med enkla stationsförutsättningar, varierande skjutriktningar och många figurer då tävlingsformen var poängfältskjutning.

En nationell precisionstävling har arrangerats i kretsen, ”Växjöträffen” i Växjö.

Ordföranden i mars 2004


Kretsmästerskapen 2004

2004-02-08

 

Luftpistol, Älmhult

 

Senior (12 delt)

1

Anders Magnusson, Alvesta

476,3

 

2

Lars Johansson, Växjö

471,5

 

3

Lars Holmkvist, Växjö

462,5

       

Veteran (6 delt)

1

B-O Håkansson, Älmhult

453,9

 

2

Björn Engblom, Älmhult

453,9

 

3

Rolf Lindskog, Älmhult

448,2

       

2004-03-14

 

Kretsm fält A, Ljungby

 

Vgr A (16 delt)

1

Björn Engblom, Älmhult

48/25

 

2

Tony Jörhorn, Ljungby

47/26

 

3

Rolf Lindskog, Älmhult

47/23

       

2004-04-04

 

Kretsm fält B+C, Älmhult

 

Öppen C (18 delt)

1

Håkan Andersson, Markaryd

47/23

 

2

Anders Magnusson, Alvesta

45/21

 

3

Miro Capin, Växjö

45/22

       

Veteran C (6 delt)

1

Björn Engblom, Älmhult

47/19

 

2

Rolf Lindskog, Älmhult

47/20

 

3

Gert Ek, Berga

40/20

       

Vgr B (5 delt)

1

Håkan Johansson, Älmhult

45/20

 

2

Anders Magnusson, Alvesta

44/20

 

3

Tony Jörhorn, Ljungby

44/20

       

2004-10-24

 

Kretsm fält R, Växjö

 

Vgr R (10 delt)

1

Ingvar Thörnqvist, Ljungby

47/21

 

2

Roger Tiensuu, Växjö

46/22

 

3

Roger Johansson, Ljungby

45/19

       

2004-06-20

 

Kretsm Ban A, Lenhovda

 

Vgr A (7 delt)

1

Per Schmitterblad, Lenhovda

449p

 

2

Anders Magnusson, Alvesta

442p

 

3

Sivert Joansson, Tingsryd

424p

       

2004-08-08

 

Kretsm ban B + C, Markaryd

 

Herr C (10 delt)

1

Lars Johansson, Växjö

482p

 

2

Erling Simon, Ljungby

480p

 

3

Miguel Perez, Växjö

478p

       

Vgr B (8 delt)

1

Sven Johansson, Tingsryd

472p

 

2

Anders Magnusson, Alvesta

470p

 

3

Sven Davidsson, Tingsryd

464p

       

2004-08-12

 

Kretsm Snabbskjutning, Älmhult

 

Herr C (17 delt)

1

Anders Magnusson, Alvesta

472p

 

2

Roger Johansson, Ljungby

471p

 

3

Lars Johansson, Växjö

463p

       

Vet C (3 delt)

1

Rolf Lindskog, Älmhult

470p

 

2

Jörgen Backe, Markaryd

414p

 

3

B.O. Håkansson, Älmhult

371p

       

Dam C (3 delt)

1

Camilla Claesson, Växjö

474p

 

2

Eva Karlsson, Markaryd

416p

 

3

Harriet Salestrand, Älmhult

367p

Bästa placeringar vid SM

Vgrupp

Pla-cer.

SM Ban

Poäng

Pla-cer.

SM Fält

Poäng

A

72

Jan-Erik Wernersson Växjö PK

310

142

Tony Jörnhorn SP Ljungby

86/47

R

 

--

 

36

Ingvar Thörnqvist SP Ljungby

96/57

B

46

Gert Pettersson Växjö PK

330

 

--

 

C

6

Miguel Perez Växjö PK

483

138

Marco Inkinen Älmhults PK

92/56

DamC

 

--

   

--

 

Vet Y

12

Gert Ek Berga PSK

327

17

Björn Engblom Älmhults PK

95/56

Vet Ä

1

Ragnar Skanåker Växjö PK

479

 

--

 

Junior

 

--

 

15

Adam Ogaard-Nexe
Älmhults PK

82/22

Bästa placeringar vid SSM

Vgrupp

Pla-cer.

SSM Ban Mörrum

Poäng

Pla-cer.

SSM Fält Kosta

Poäng

A

 

--

 

43

Agne OlssonAlmundsryds Pk

58/6

R

     

15

Ingvar Thörnqvist SP Ljungby

86/20

B

7

Gert Pettersson, Växjö Pk

472

33

Håkan Johansson Älmhults Pk

79/14

Öppen C

2
3

Miguel Perez, Växjö Pk
Lars Johansson, Växjö Pk

478
477

12

Håkan Andersson Markaryds Spk

93/21

DamC

 

--

 

1

Linda Björk, Växjö Pk

94/17

Vet Y

2

Rolf Lindskog, Ålmhult Pk

460

1

Björn Engblom, Älmhult Pk

 

Vet Ä

5

B-O Håkansson, Älmhult Pk

439

10

Sven Gustavsson Lenhovda Pk8314

83/14

Junior

 

--

 

4

Adam Odgaard-Nexe Älmhults Pk

75/13


Adresslista

Föreningar

KLUBB

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

KASSÖR

 Almundsryds pistolklubb

c/o Tore Ragnarsson

Lönsbygd

360 10 RYD

tore.ragnarsson@telia.com

Tore Ragnarsson

Lönsbygd

360 10 RYD

tel:0477-26056

Svend Schölin

Farabolsvägen 14

36010 RYD

Ulf Thörjesson

Ringvägen 4

360 10 RYD

tel.0459-83117

Alvesta Pistolskytteklubb

c/o Jonas Karlsson

Klangens väg 28

352 55 VÄXJÖ

apsk@telia.com

Anders Ottosson

Trädgårdsgatan 15

340 36 MOHEDA

tfn: 0472-71119

Bengt Carlsson

Kastanjevägen 7

360 32 GEMLA

tfn:0470-67626

Sven-Erik Ekberg

Lyckevägen 3

340 37 TORPSBRUK

tel:0472-71046

Berga Pistolskytteklubb

c/o Gert Ek

Bäckalundsvägen 5

341 76 RYSSBY

gert.ek@ljungby.mail.telia.com

Bo Carlsson

Bolmstadsvägen 8B

341 36 LJUNGBY

tel: 0372-84354

Gert Ek

Bäckalundsvägen 5

341 76 RYSSBY

tel: 0372-40421

Mikael Johannesson

Högstensgatan 12

341 39 LJUNGBY

tel:0372-14449

Lagadalens PSK

c/o Leif Löfgren

Västergårdsgatan 4

287 34 STRÖMSNÄSBRUK

le.lfgren@telia.com

Leif Löfgren

Västergårdsgatan 4

287 34 STRÖMSNÄSBRUK

tel: 0433-20252

Lena Lundgren

Klockljungvägen 6A

330 33 HILLESTORP

Carin Löfgren

Västergårdsgatan 4

287 34 STRÖMSNÄSBRUK

tel: 0433-20252

Lenhovda Pistolklubb

c/o Prinsborg

360 73 LENHOVDA

Sven Gustavsson

Box 38 Vallgatan 2

360 73 LENHOVDA

Torgny Törnblad

Värensgatan 3

36073 LENHOVDA

tel: 0474-29221

May-Louise Carlsson

Blendagatan 1

360 73 LENHOVDA

tel:0474-20832

Markaryds Sportskytte klubb

Box 76

285 22 MARKARYD

jorgen.backe@swedianet.com

Jörgen Backe

Dotebygd 1383

287 91 STRÖMSNÄSBRUK

tel: 0433-21021

Robert Svendsen

Härhult 4257

285 93 MARKARYD

Morgan Andersson

Kurirvägen 31

285 34 MARKARYD

tel:0433-16608

Sportskyttarna Ljungby

c/o Erling Simon

Blåbärsvägen 12

341 34 Ljungby

erling.simon@telia.com

Roger Johansson

Heimdalsgatan 16

341 34 LJUNGBY

tel:0372-81386

Erling Simon

Blåbärsvägen 12

341 33 LJUNGBY

tel:0372-84225

Per Salomonsson

Bäckaryd

340 13 HAMNEDA

0372-19001


Tingsryds Pistolskytteklubb

c/o Sven Johansson
Ebbalyckevägen 10 B
362 32 TINGSRYD
sven.047719542@telia.com

Sven Johansson
Ebbalyckevägen 10 B
362 32 TINGSRYD
tfn. 0477-19542

Sivert Johansson

Puppramåla

360 23 ÄLMEBODA

tel:0477-603 77

Håkan Karlsson

Kvarnamåla 2046

370 12 HALLABO

tel:0457-54087

Växjö Pistolklubb

c/o Christer Claesson

Ekbacken Uråsa

360 14 VÄCKELSÅNG christer.claesson@swipnet.se

Christer Claesson

Ekbacken Uråsa

360 14 VÄCKELSÅNG

tel:0470-32004

Roger Tiensuu

Syrenvägen 7

360 14 VÄCKELSÅNG

0470-33802

Sandor Madar

Tussilagov. 3

36014 VÄCKELSÅNG

tel: 0470-33536

Älmhults Pistolklubb

c/o Fredrik Nygren
Mellangård
343 93 ÄLMHULT

sm7viz@swipnet.se

Per Andersson

Bävervägen 40

343 36 ÄLMHULT

tel:0476-156 90

Fredrik Nygren
Mellangård
343 93 ÄLMHULT

Tomas Nilsson

Vintervägen 20A

343 37 ÄLMHULT

tel:0476-16018

Öjaby skytteförening

c/o Johan Larsson

Vildandsvägen 10 O lgh 101

227 34 LUND

johan.larsson@alfa.telenordia.se

Johan Larsson

Vildandsvägen 10 O lgh 101

227 34 LUND

tel:0470-39968

Mattias Arvidsson

Iliongränden 127

224 72 LUND

tel:046-133329

Robert Falk

Bäckgatan 22A

352 31 VÄXJÖ

 

Kronobergs läns Pistolskyttekrets

Kronobergs läns Pistolskyttekrets

Se Sekreteraren

Christer Claesson

Ekbacken Uråsa

360 14 VÄCKELSÅNG

tel:0470-32004

Roger Tiensuu

Syrenvägen 7

360 14 VÄCKELSÅNG

0470-33802

Sven-Erik Ekberg

Lyckevägen 3

34037 TORPSBRUK

0472-710 46

 

Övriga användbara adresser:

Svenska Pistolskytteförbundet

Box 5435

114 84 STOCKHOLM

Skyttereporter

Mikael Svensson

Gitarrvägen 34 B

342 33 ALVESTA

tel: 0472-14306  hem)

(mobtel: 0708-143646)

(tel: 070-3733933  arb)

Smålandsposten

Sportred.

Box 63

351 70 VÄXJÖ

(tel: 0470-705000)

Smålänningen

Sportred.

Box 304

341 00 LJUNGBY

(tel: 0372-12457)

Radio Kronoberg

(tel: 0470-46500)

Box 62

351 03 VÄXJÖ

 

Tävlingsprogram 2005

Januari         Gren                      Tävlingsnamn                                    Plats

05-08            Sport                      Swedish cup                                        Sävsjö

16             Luft                  Kretsluft 3                               Alvesta Pk

21                 Fält                         Korvaskjutningen                                 Ängelholm

29                 Sport                      80-iaden Regionsfinal                           Helsingborg

Februari

05-06            Sport                      DM Luftpistol                                     

12             Luft                  Kretsluft 4 + KM Luft              Älmhult

27                 Fält                         Vinterfält                                             Borås

Mars

05-06            Sport                      RegM Luftpistol                                  

12-13            Sport                      80-iaden Riksfinal                                Falköping

13                 Fält                         Vimmerbyträffen                                  Vimmerby

13             Fält                  Kretsfält 1 + KM A                  Ljungby

13                                      Kretsårsmöte kl 1400               Ljungby

20                 Fält                         Kalmarträffen                                      Kalmar

April

01-03            Sport                      SM Luftpistol                                      Öckerö

10                 Fält                         Skattjakten                                          Johannishus

17                 Fält                         Jämjöträffen                                         Jämjö

24             Fält                  Kretsfält 2+KM Fält C+B       Älmhult

30-01/5         Sport                      Regkval 25/50 m                                

Maj

1                   Prec                        1:a majskjutningen                              

5                   Prec                        Vimmerbysmällen                                Vimmerby

5                   Prec                        Boråsknallen                                        Borås

08             Prec                  Kretsban 1                              Älmhult

21-12            Rikstävl                   Hemortens banor                                

21-22            Fält                         SSM                                                   Kabusa/Ystad

28-29            Sport                      Vårmönstring 25/50 m                        


Juni

04-05            Sport                      Rek helg för DM                                

04-05            Mil snabb                SSM                                                   Ronneby

05                 Prec                        Växjöträffen                                        Växjö

11-12            Sport                      Kallade kval 25/50 m                          Uppsala

18-19            Prec/Fält                 Kontinentträffen                                   Trelleborg

19                 Prec                        Kretsban 2 + KM A                            Lenhovda

Juli

1-3                Prec/Fält                 SM                                                     Luleå

24                 Springskytte            SSM                                                   Mörrum

29-31            Sport                      Vet-SM                                              Sundsvall

30-31            PPC                        RM                                                     Göteborg

Augusti

07                 Springskytte            SM                                                     Sunne

04-07            Sport                      SM 25/50 m                                        Uppsala

14             Prec                  Kretsban 3                              Tingsryd

17             Snabb               KM Snabb                              Växjö

21             Prec                  KM Ban C+B                         Alvesta

27-28            Sport                      RegM 25/50 m                                   

September

03-04            Prec                        SSM                                                   Skillingaryd

10-11                                           Rek helg för DM                                

10                 Kombinerad            Pangbrudarna                                      Jönköping

11                 Prec                        Ostkustträffen                                      Mönsterås

11             Prec                  Kretsban 4                              Markaryd

16                 Fält                         Blissingeträffen                                     Lönsboda

18                 Fält                         Laxträffen                                            Mörrum

25                 Fält                         Skillingtrycket                                      Skillingaryd

Oktober

02             Fält                  Kretsfält 3 + KM R                 Älmhult

30                 Fält                         Mårtensträffen                                     Karlshamn

November

12-13            Sport                      Regkval Luftpistol                               

19             Luft                  Kretsluft 1                               Växjö

26-27            Sport                      Centrala kval Luftpistol                       

27                 Fält                         Skinkskjutningen                                  Vinslöv

December

03                 Sport                      80:iaden Distriktsfinal                           Växjö

03-04            Falling target            RM                                                    

11             Luft                  Kretsluft 2                               Almundsryd


Kassaredovisning 2004

Balansräkning

TILLGÅNGAR

IB

Förändring

UB

Kassa

455,50

26,00

481,50

Postgiro

3 401,46

-1 214,01

2 187,45

Riksgäldsspar

36 320,51

553,16

36 873,67

Lagerkonto

30 598,84

1 113,10

31 711,94

Summa inkl lager

70 776,31

478,25

71 254,56

       

FORDRINGAR

IB

Förändring

UB

Diverse fordringar

     

Summa

     
       

LAGER

IB

Förändring

UB

Lagervärde

30 598,84

1 113,10

31 711,94

       

SKULDER

IB

Förändring

UB

Långfristiga skulder

     

Kortfristiga skulder

     

Medlemskonton

387,00

-781,00

-394,00

Summa

387,00

-781,00

-394,00

Inkomst och utgiftsräkning

 

Redovisningsperiod

Resultat

Budget

Avvikelse

 

2004-01-01

2004-01-01

2004

2004

Beskrivning

2004-12-31

2004-12-31

   
 

Inkomster

Utgifter

Resultat

Resultat

Avvikelse

Årsavgifter

7 253,00

981,30

6 271,70

5 500,00

771,70

Serietävling prispengar

5 320,00

4 100,00

1 220,00

 

1 220,00

Serietävling övrigt

3 405,00

1 236,70

2 168,30

 

2 168,30

Månadstävling till övrigt

         

KM lag - Jetonger

850,00

1 195,50

-345,50

-600,00

254,50

KM ind - Medaljer

2 025,00

3 152,70

-1 127,70

500,00

-1 627,70

KM ind Ungdom jetonger

 

672,50

-672,50

-900,00

227,50

Bidrag till fält-arrangörer

 

1 500,00

-1 500,00

-1 500,00

 

Priser & gravyr

 

1 697,00

-1 697,00

-500,00

-1 197,00

Utbildning

103,00

 

103,00

-1 000,00

1 103,00

Uppvaktning

     

-300,00

300,00

Årsmöte

 

396,00

-396,00

-500,00

104,00

Sammanträdeskostnader

 

2 606,20

-2 606,20

-3 000,00

393,80

Förbundsmöte

     

-200,00

200,00

Porto

     

-300,00

300,00

Kontorsmateriel

 

1 063,00

-1 063,00

-500,00

-563,00

Telefon

 

940,01

-940,01

-600,00

-340,01

Ränta o avgift postgiro,bank

553,16

328,00

225,16

290,00

-64,84

Övrigt

7,00

190,00

-183,00

-500,00

317,00

Förbundsbidrag

     

4 000,00

-4 000,00

SSM Fält

84 346,50

82 544,50

1 802,00

 

1 802,00

Summa

103 862,66

102 603,41

1 259,25

-110,00

1 369,25


Lagerredovisning 2004

Beskrivning

Mängd

Inköpspris

Värde

Ing. 2004

Inköp

Förändring

Utg. 2004

2004-01-01

2004-12-31

Ing. 2004

Förändring

Utg. 2004

Flitmuggar

172

 

-10

162

36,47 kr

36,47 kr

6 272,84 kr

-364,70 kr

5 908,14 kr

Flittallrikar

23

   

23

100,00 kr

100,00 kr

2 300,00 kr

 

2 300,00 kr

Tennmuggar       

38

 

-8

30

109,00 kr

109,00 kr

4 142,00 kr

-872,00 kr

3 270,00 kr

Tennpris

1

   

1

         

Jubileumstallrikar

3

   

3

         
                   

Medaljer

                 

Guld (KS)

11

   

11

202,00 kr

202,00 kr

2 222,00 kr

 

2 222,00 kr

Silver (Kontrollerat)

8

   

8

         

Guld (förg brons)

58

 

-18

40

73,10 kr

73,10 kr

4 239,80 kr

-1 315,80 kr

2 924,00 kr

Silver (förs brons)

60

 

-13

47

71,90 kr

71,90 kr

4 314,00 kr

-934,70 kr

3 379,30 kr

Brons

68

 

-13

55

69,40 kr

69,40 kr

4 719,20 kr

-902,20 kr

3 817,00 kr

                   

Jetonger

                 

Guld

2

76

52

54

50,00 kr

59,00 kr

100,00 kr

3 086,00 kr

3 186,00 kr

Silver

21

44

29

50

49,00 kr

55,00 kr

1 029,00 kr

1 721,00 kr

2 750,00 kr

Brons

24

22

13

37

52,50 kr

52,50 kr

1 260,00 kr

682,50 kr

1 942,50 kr

avvikelse

             

13,00 kr

13,00 kr

                   

Summa

           

30 598,84 kr

1 113,10 kr

31 711,94 kr


Revisionsberättelse

Undertecknade, som utsetts att granska Kronobergs Pistolskyttekrets räkenskaper under tiden 04-01-01 – 04-12-31, får här avge följande berättelse:

Vi har tagit del av samtliga verifikationer och funnit att dessa överensstämmer med bokföringen.

Vi föreslår därför årsmötet att ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen varat.

Älmhult den 8 mars 2005

Tomas Nilsson


Budgetförslag 2005

Inkomst-

Utgifts-

Beskrivning

     

konto

konto

Inkomster

Utgifter

Resultat

3201

4201

Årsavgifter

6500

1000

5500

3202

4202

Serietävling prispengar

3500

3500

0

3203

4203

Serietävling övrigt

3000

2000

1000

3204

4204

Månadstävling till övrigt

   

0

3205

4205

KM lag - Jetonger

900

1200

-300

3206

4206

KM ind - Medaljer

2000

3000

-1000

3207

0

KM ind Ungdom jetonger

 

700

-700

-

4310

Bidrig till fältskjutningarrangörer

 

1500

-1500

-

4320

Priser & gravyr

 

1500

-1500

3810

5810

Utbildning

500

1000

-500

-

6101

Uppvaktning

 

300

-300

-

6102

Årsmöte

 

500

-500

-

6104

Sammanträdeskostnader

 

3000

-3000

-

6106

Förbundsmöte

 

200

-200

-

6250

Porto

 

200

-200

-

6500

Kontorsmateriel

 

500

-500

-

6750

Telefon

 

600

-600

3910

6910

Ränta o avgift postgiro,bank

500

325

175

3990

6990

Övrigt

 

300

-300

8300

-

Förbundsbidrag

5000

 

5000

-

-

0

   

0

0

0

0

   

0

0

0

0

   

0

0

0

0

   

0

-

-

0

   

0

   

Summa

21900

21325

575


Föreningsstatistik

Föreningar

Medl. tot.

Aktiva
medlemmar

Avlossade skott krut

Luft

Tot.

Kv.

<25år

Vgr A

Vgr B

Vgr. R

VgrM

Vgr. C

Totalt

 

48 Almundryds Pk

10

6

0

1

200

0

0

0

500

700

1000

63 Lagadalens Psk

30

10

1

0

0

500

500

0

5000

6000

5000

87 Sp Ljungby

19

19

0

1

1000

0

4000

0

40000

45000

0

133 Öjaby Skf

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267 Lenhovda Pk

30

30

5

7

1000

500

0

0

11000

12500

0

385 Markaryds Ssk

21

14

1

2

1800

1000

1500

500

7500

12300

0

386 Växjö Pk

177

48

3

5

2000

50

1150

50

20000

23250

70000

613 Tingsryd Psk

29

29

0

0

100

100

200

0

7500

7900

1300

630 Berga Psf

23

23

0

2

300

500

300

0

6000

7100

0

651 Älmhults Pk

55

24

3

3

3000

500

1500

0

30000

35000

40000

665 Alvesta Psk

51

41

2

2

1444

153

416

1270

15421

18704

14000

2004  11 rapp.

451

244

15

23

10844

3303

9566

1820

142921

168454

131300

                       

2003  11 rapp.

512

259

6

27

12283

3506

15150

1450

158900

191289

178000

2002  12 rapp.

543

292

18

35

22039

3699

154049

7490

5510

181987

227000

2001  10 rapp.

569

325

21

41

8609

4626

16811

1000

181705

212951

307500

2000  13 rapp.

705

382

24

101

14706

6133

16450

300

219518

256107

45000

1999  13 rapp.

735

374

42

96

14950

7000

7500

900

193900

224250

203000

1998  14 rapp.

691

353

44

99

21500

13800

   

215800

251000

213900

1997  14 rapp.

691

377

48

116

19040

14160

   

287450

320650

253100

1996  14 rapp.

900

454

72

146

24675

16450

   

365700

401825

249000

1995  13 rapp.

882

444

53

139

24580

25850

   

411400

461830

277500

1994  13 rapp.

925

450

66

159

12450

26250

   

372900

417600

319000

1993  12 rapp.

998

557

77

201

21710

45740

   

460000

524450

329100

1992  12 rapp.

947

511

58

197

23000

29700

   

495400

548100

519550

1991  12 rapp.

955

503

50

172

19225

23475

   

464000

506700

412050

1990  12 rapp.

771

510

74

237

13525

21350

   

435950

470825

382000

1989  12 rapp.

669

459

63

187

8725

21315

   

394200

424240

 

1988  13 rapp.

724

468

43

201

9590

25280

   

432800

467670

 

Anm. Redovisningssystem bytt år 2002 ger annorlunda medlemsrapportering från föreningarna jmf. med tidigare år.


Redovisade märkesprov

Förening

Pistolskyttemärken

                 

Brons

Silver

Guld

Årt.

Mäst

Elit

Skid

Spring.

Luft

Fält

N.H.

Prec

Totalt

 048 Almundryds Pk

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

 063 Lagadalens Psk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 087 Sp Ljungby

0

0

2

6

0

0

0

0

0

8

0

0

16

133 Öjaby Skf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267 Lenhovda Pk

3

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

385 Markaryds Ssk

1

1

3

5

1

4

0

0

0

0

0

3

18

386 Växjö Pk

4

5

1

17

1

2

0

8

0

4

0

2

42

613 Tingsryd Psk

3

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

13

630 Berga Psf

2

1

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

8

651 Älmhults Pk

2

2

4

1

0

1

0

0

10

1

0

0

21

665 Alvesta Psk

0

1

1

8

1

3

0

1

6

1

0

3

25

2004   11 Rapp.

15

11

11

54

4

10

0

9

16

14

0

6

150

                           

2003   11 Rapp.

17

14

2

65

3

13

0

12

20

18

1

4

169

2002   12 Rapp.

14

5

8

50

3

7

0

3

30

18

3

3

144

2001   10 Rapp.

2

11

6

56

4

7

0

5

13

14

1

3

122

2000   13 Rapp.

29

24

8

94

3

6

0

4

27

15

1

3

214

1999   14 Rapp.

28

21

11

90

7

7

0

17

20

19

0

 

295

1998   14 Rapp.

22

15

9

91

8

7

0

11

19

24

   

210

1997   14 Rapp.

30

22

25

110

0

16

0

9

22

22

   

261

1996   14 Rapp.

38

28

27

110

8

25

0

23

58

29

   

349

1995   13 Rapp.

41

38

28

121

19

16

5

20

108

35

   

430

1994   13 Rapp.

47

52

32

114

12

12

5

13

59

23

   

360

1993   12 Rapp.

54

34

27

115

15

18

0

17

81

28

   

389

1992   12 Rapp.

52

36

24

112

15

11

0

21

94

32

   

397

1991   12 Rapp.

49

42

22

102

10

24

0

20

67

32

   

368

1990   12 Rapp.

67

26

15

110

12

19

0

30

126

33

   

438

1989   12 Rapp.

41

26

14

95

16

6

0

24

59

30

   

311

1988   13 Rapp.

74

31

9

95

17

18

2

30

85

40

   

401


 

Sammandrag av årets serietävlingar

Fältskjutning

Tävling

Arrangör

Deltagare

Skjutklass

                   
   

Tot Vgr C

3

2

1

VY

Dam3

Dam 2

Dam 1

Jun

Vgr A

Vgr R

F1

Ljungby

30

6

13

4

3

1

     

3

16

 
   

0

                     

F3

Växjö

21

4

9

2

2

1

 

1

 

2

 

10

   

0

                     
   

0

                     

Summa

 

51

10

22

6

 

2

0

1

0

5

16

10

Snitt

 

10,2

2

4,4

1,2

 

0,4

0

0,2

0

1

3,2

2

Inteckningar i vandringspris (Tennfat): Seriefältskjutningarna (3 int)

1993              Jonas Oxnard Markaryds Sportskytteklubb

1994              Morgan Andersson              Markaryds Sportskytteklubb

1995              Håkan Landebring                Öjaby Skytteförening

1996              Jens Hellström                      Öjaby Skytteförening

1997              Tomas Nilsson                     Älmhults Pk

1998              Tomas Nilsson (2:a)             Älmhults Pk

1999              Ingvar Thörnqvist                 Sportskyttarna Ljungby

2000              Linda Pettersson                  Växjö Pk

2001              Anders Magnusson              Alvesta Pistolskytteklubb

2002              Ingvar Thörnqvist (2:a)         Sportskyttarna Ljungby

2003              Anders Magnusson (2:a)      Alvesta Pistolskytteklubb

2004              Sivert Johansson                  Tingsryds Pistolskytteklubb

Banskjutning precision

Tävling

Arrangör

Deltagare

Skjutklass

                   
   

Tot

3

2

1

jun

VY

Dam 3

Dam 2

Dam 1

Vgr A

Vgr B

B1

Alvesta

21

6

11

1

1

2

       

6

4

B2

Lenhovda

13

3

6

   

3

1

     

7

 

B3

Växjö

14

4

4

1

2

3

       

4

3

B4

Älmhult

21

4

9

3

2

3

       

3

5

Summa

 

69

17

30

5

5

11

1

0

0

0

20

12

Snitt

 

17,3

4,3

7,5

1,3

1,3

2,8

0,3

0,0

0,0

0,0

5,0

3,0

Inteckningar i vandringspris (Fat "Axel Ohlsson") Seriebanskjutningarna (3 int)

2002              Sven Davidsson                   Tingsryds Psk

2003              Sven Davidsson                   Tingsryds Psk

2004              Miguel Perez                        Växjö Pk


Luftpistol

Tävling

Arrangör

Delt.

Skjutklasser

                   
   

Tot

Lp 9

Lp11

Lp13

Lp15S

Lp15F

Lp17

DamJ

Jun

Dam

Sen

Vet

L1

Växjö

18

1

4

1

2

 

1

1

   

6

2

L2

Almundsryd

13

1

1

1

1

 

2

     

4

3

L3

Alvesta

0

                     

L4

Älmhult

19

1

2

1

2

 

3

     

5

5

Summa

 

50

3

7

3

5

0

6

1

0

0

15

10

Snitt

 

12,5

0,8

1,8

0,8

1,3

0,0

1,5

0,3

0,0

0,0

3,8

2,5

 

Inteckningar i vandringspris (Grötfat i tenn): Serieluftpistolskjutningarna (4 int)

1996/97         Fredrik Schjölin                   Almundsryds Pistolklubb

1997/98         Torbjörn Johansson              Almundsryds Pistolklubb

1998/99         Andreas Olsson                   Almundsryds Pistolklubb

1999/00         Ragnar Skanåker                 Växjö Pistolklubb

2000/01         Ragnar Skanåker                 Växjö Pistolklubb

2001/02         Miguel Perez                        SPSF I11

2002/03         Miguel Perez                        SPSF I11

2003/04         Anders Magnusson              Alvesta Pistolskytteklubb

 


Vandringspris Fält 2004

 

Fält 1     Ljungby   2004-03-14

KretsM   Älmhult    2004-04-04

Fält 3    Växjö   2004-10-24

Namn

Förening

Klass

Totalt

Res

P

Res

P

Res

P

Standardmedaljfordringar
S - B

   

47 - 46

47 - 44

47 - 44

Sivert Johansson

Tingsryd

2

33

47/26

11,5

44/21

8,5

46/24

13

Anders Magnusson

Alvesta

3

32

46/24

7

45/21

11

47/24

14

Ingvar Thörnqvist

Ljungby

3

29

48/26

15

43/19

3

46/23

11

Björn Engblom

Älmhult

VY

27

48/25

14

47/19

13

   

Miro Capin

Växjö

2

23

   

45/22

12

46/23

11

Tony Jörhorn

Ljungby

3

21,5

47/26

11,5

45/20

10

   

Per Andersson

Älmhult

3

20

47/26

11,5

44/21

8,5

   

Rolf Lindskog

Älmhult

VY

19,5

46/23

5,5

47/20

14

   

Gert Ek

Berga

VY

18

47/26

11,5

   

43/21

6,5

Håkan Andersson

Markaryd

3

15

   

47/23

15

   

Linda Björk

Växjö

2

15

       

48/24

15

Marco Inkinen

Älmhult

3

14

46/26

8,5

43/21

5,5

   

Roger Johansson

Ljungby

3

13

   

41/21

2

46/23

11

Magnus Johansson

Ljungby

2

12,5

46/26

8,5

   

40/20

4

Erling Simon

Ljungby

3

11,5

44/24

2,5

   

44/20

9

Sven Johansson

Tingsryd

2

9,5

46/23

5,5

43/20

4

   

Håkan Johansson

Älmhult

2

8

44/23

1

44/19

7

   

Agne Olsson

Almundsryd

2

8

       

43/22

8

Ulf Gustavsson

Växjö

2

6,5

       

43/21

6,5

Lars Gustafsson

Lenhovda

2

5,5

   

43/21

5,5

   

Robert Edström

Almundsryd

3

5

       

42/22

5

Karl-Johan Sundh

Växjö

2

4

44/25

4

       

Steve Karlsson

Växjö

2

3

       

39/20

3

Andreas Blomkvist

Berga

2

2,5

44/24

2,5

       

Richard Gustafsson

Älmhult

1

1,5

       

37/20

1,5

Per Schmitterblad

Lenhovda

VY

1,5

       

37/20

1,5

Fredrik Nygren

Älmhult

2

1

   

41/20

1

   
                   

Summa poäng för vpr

   

360

 

120

 

120

 

120

Se även sammandraget av årets serietävlingar, fältskjutning.


 

Resultat kretstävling banskjutning precision

Standardmedaljfordringar kretstävlingar banskjutning 2004

         

Tävlingsomgång

 

B1

B2

B3

B4

   

Silvermedalj

 

286

290

288

289

   

Bronsmedalj

 

280

279

281

277

   
               

Kretstävling banskjutning       *** klass 3C ***

           

Skytt

Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Miguel Perez

Växjö

286

 

288

289

863

Tennmugg

Erling Simon

Ljungby

286

 

285

289

860

 

Sven Johansson

Tingsryd

280

276

278

282

840

 

Sven Davidsson

Tingsryd

286

290

   

576

 

Bo Widell

Växjö

285

 

281

 

566

 

Anders Magnusson

Alvesta

283

276

   

559

 

Per Andersson

Älmhult

     

279

279

 
               

Kretstävling banskjutning       *** klass 2C ***

           

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Lars Johansson

Växjö

 

285

285

290

860

Tennmugg

Agne Olsson

Almundsryd

280

271

 

283

834

 

Ingvar Thörnqvist

Ljungby

274

 

276

272

822

 

Tony Jörhorn

Ljungby

280

   

276

556

 

Roger Johansson

Ljungby

   

275

280

555

 

Sivert Johansson

Tingsryd

275

278

   

553

 

Håkan Karlsson

Tingsryd

277

274

   

551

 

Fredrik Nygren

Älmhult

   

276

271

547

 

Lars Holmkvist

Växjö

 

282

   

282

 

Roger Nilsson

Alvesta

276

     

276

 

Karl-Johan Sund

Ljungby

 

275

   

275

 

Robert Edström

Almundsryd

273

     

273

 

Bo Carlsson

Alvesta

270

     

270

 

Marco Inkinen

Älmhult

     

262

262

 

Bengt Carlsson

Alvesta

261

     

261

 

Henrik Carlsson

Alvesta

257

     

257

 

Lars Hedberg

Alvesta

237

     

237

 

Magus Johansson

Ljungby

     

214

214

 
               

Kretstävling banskjutning       *** klass 1C ***

           

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Anders Bäckman

Växjö

   

261

248

509

 

Mårten Wigardt

Älmhult

     

255

255

 

Jörg Schmidt

Alvesta

252

     

252

 

Christer Bladh

Älmhult

     

198

198

 
               

Kretstävling banskjutning       *** klass Dam 2C ***

           

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Harriet Salestrand

Älmhult

     

264

264

 
               

Kretstävling banskjutning       *** klass Veteran Äldre C ***

         

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Arne Karlsson

Växjö

 

264

265

 

529

 

               

Kretstävling banskjutning       *** klass Veteran Yngre C ***

         

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Gert Ek

Berga

282

279

   

561

 

Per Schmitterblad

Lenhovda

 

267

 

289

556

 

Jan-Erik Wernersson

Växjö

 

272

272

 

544

 

Bengt-Olof Håkansson

Älmhult

     

277

277

 

Rolf Lindskog

Älmhult

     

276

276

 

Sven-Erik Ekberg

Alvesta

267

     

267

 

Sven-Olov Gustavsson

Tingsryd

   

242

 

242

 
               

Kretstävling banskjutning       *** klass Junior C ***

           

Skytt

 Förening

B1

B2

B3

B4

Summa

 

Adam Odgaard-Nexe

Älmhult

   

248

243

491

 

Markus Lind

Älmhult

   

224

197

421

 

Andreas Olsson

Almundsryd

262

     

262

 

 

Resultat kretstävling luftpistol

Standardmedaljfordringar kretstävlingar luftpistol 2004/05 (Stående utan stödhand)

 

Tävlingsomgång

 

L1

L2

L3

L4

 

Silvermedalj

 

385

-

     

Bronsmedalj

 

378

384

     
             
             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Lp9 ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Jonas Bladh

Älmhult

340

335

 

353

1028

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Lp11 ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Martin Bladh

Älmhult

346

364

 

362

1072

Erik Svensson

Växjö

364

     

364

Björn Riddarborg

Växjö

335

     

335

Kajsa Fast

Älmhult

     

329

329

Ludde Erlandsson

Växjö

274

     

274

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Lp13 ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Rasmus Svensson

Alvesta

382

391

 

380

1153

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Lp15 S ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Marina Nygren

Älmhult

 

338

 

337

675

Niklas Andersson

Växjö

351

     

351

Oscar Hultin

Alvesta

330

     

330

Robert Crnalic

Älmhult

     

273

273

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Lp17 ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Adam Odgaard-Nexe

Älmhult

318

337

 

319

974

Marcus Lindh

Älmhult

 

341

 

346

687

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass DamJun ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Tove Jonsson

Växjö

349

   

344

693

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Senior ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Anders Magnusson

Alvesta

368

384

 

381

1133

Agne Filipsson

Alvesta

356

345

 

358

1059

Lars Johansson

Växjö

385

   

378

763

Miguel Perez

Växjö

378

   

379

757

Fredrik Nygren

Älmhult

 

362

 

366

728

Ragnar Skanåker

Växjö

384

     

384

Sven Johansson

Tingsryd

 

357

   

357

Martin Andersson

Växjö

327

     

327

             

Kretstävling Luftpistol        *** Klass Veteran ***

         

Skytt

 Förening

L1

L2

L3

L4

Summa

Gert Ek

Berga

358

363

 

363

1084

Arne Karlsson

Växjö

348

351

 

360

1059

B-O Håkansson

Älmhult

 

359

 

355

714

Rolf Lindskog

Älmhult

     

367

367

Bengt Carlsson

Alvesta

     

348

348


 

Flitpris 2004

F.nr.

Förening

Flitp

Flitp/        aktiv

F.nr.

Förening

Flitp

Flitp/      aktiv

48

Almundryds Pk

14

2,33

386

Växjö Pk

74

1,54

63

Lagadalens Psk

0

0,00

613

Tingsryd Psk

20

0,69

87

Sp Ljungby

38

2,00

630

Berga Psf

18

0,78

133

Öjaby Skf

0

?

651

Älmhults Pk

78

3,25

267

Lenhovda Pk

7

0,23

665

Alvesta Psk

38

0,93

385

Markaryds Ssk

8

0,57

   

Totalt

295

1,21

 

 

 

Flitpris att utdela

Flitpoäng

Tallrikar

Muggar

 

F.nr.

Namn

2004

Totalt

2004

Totalt

2004

Totalt

 
 

Totalt

0

0

2

30

10

485

 

613

Johansson, Sven

8

193

1

3

 

6

 

665

Magnusson, Anders

12

125

1

1

 

6

 

651

Lindskog, Rolf

5

94

   

1

6

 

613

Johansson, Sivert

5

92

   

1

6

 

87

Johansson Roger

5

91

   

1

6

 

48

Olsson Agne

6

80

   

1

5

 

651

Håkansson, B-O

5

77

   

1

5

 

48

Olsson Andreas

3

30

   

1

2

 

386

Tiensuu, Roger

1

30

   

1

2

 

651

Lindh, Marcus

9

20

   

1

1

 

651

Odgaard-Nexe, Adam

9

19

   

1

1

 

386

Johansson, Lars

10

16

   

1

1

 

630

Ek, Gert

10

250

 

4

 

6

 

386

Karlsson, Arne

8

230

 

3

 

6

 

665

Ekberg, Sven-Erik

1

203

 

3

 

6

 

613

Davidsson Sven

3

199

 

3

 

6

 

87

Thörnqvist, Ingvar

9

189

 

2

 

6

 

386

Claesson Camilla

2

142

 

2

 

6

 

613

Gustavsson S-O

1

141

 

2

 

6

 

665

Ekberg Eva

0

140

 

2

 

6

 

665

Sjökvist Sven-Olof

0

140

 

2

 

6

 

87

Simon, Erling

8

137

 

1

 

6

 

386

Gustavsson Ulf

1

116

 

1

 

6

 

651

Nilsson, Tomas

0

115

 

1

 

6

 

651

Hansson, Anette

0

115

 

1

 

6

 

665

Karlsson Birgit

0

115

 

1

 

6

 

665

Smedslund Maria

0

115

 

1

 

6

 

613

Karlsson, Håkan

3

104

     

6

 

651

Salestrand Harriet

6

100

     

6

 

386

Björk, Jörgen

1

98

     

6

 

386

Madar, Sandor

1

95

     

6

 

651

Andersson, Per

3

94

     

6

 

385

Andersson, Morgan

1

93

     

6

 

386

Björk, Linda

2

92

     

6

 

386

Claesson Christer

0

90

     

6

 

665

Åberg Mats

0

90

     

6

 

665

Ekberg Joakim

0

90

     

6

 

267

Johansson Ingrid

0

90

     

6

 

386

Lindström Jan

0

90

     

6

 

613

Örnberg, Per

0

90

     

6

 

 

Flitpoäng 2004

P

Namn

Fnr

 

P

Namn

Fnr

12

Magnusson, Anders

665

 

2

Carlsson, Henrik

665

10

Johansson, Lars

386

   

Nilsson, Roger

665

 

Ek, Gert

630

   

Hedberg, Lars

665

9

Thörnqvist, Ingvar

87

   

Hultin, Oscar

665

 

Lindh, Marcus

651

 

1

Hammarström, Pierre

48

 

Odgaard-Nexe, Adam

651

   

Bern, Tony

87

8

Simon, Erling

87

   

Hilding, Leif

87

 

Karlsson, Arne

386

   

Nilsson, Mikael

87

 

Johansson, Sven

613

   

Sjödahl Gustaf

87

7

Perez, Miguel

386

   

Sjödahl, Morgan

87

6

Olsson Agne

48

   

Varriccho, Max

87

 

Jörhorn Tony

87

   

Gustafsson Lars

267

 

Nygren, Fredrik

651

   

Johansson Ulf

267

 

Salestrand Harriet

651

   

Andersson Håkan

385

 

Filipsson, Agne

665

   

Andersson, Morgan

385

5

Johansson Roger

87

   

Backe, Jörgen

385

 

Schmitterblad, Per

267

   

Svendsen, Robert

385

 

Sundh, Karl-Johan

386

   

Alldén, Mats

386

 

Johansson, Sivert

613

   

Andersson, Johan

386

 

Widell Bo

630

   

Andersson, Martin

386

 

Håkansson, B-O

651

   

Andersson, Niklas

386

 

Lindskog, Rolf

651

   

Baker, Alan

386

4

Edström, Robert

48

   

Björk, Jörgen

386

 

Johansson, Magnus

87

   

Erlandsson, Ludde

386

 

Karlsson, Eva

385

   

Gallardo, Wiktor

386

 

Bäckman, Anders

386

   

Gustavsson Ulf

386

 

Jonsson, Tove

386

   

Karlsson, Mattias

386

 

Bladh, Martin

651

   

Karlsson, Steve

386

 

Inkinen, Marco

651

   

Landhammar Per

386

 

Jonas, Bladh

651

   

Lindmark Jonas

386

 

Svensson, Rasmus

665

   

Löfgren, Martin

386

3

Olsson Andreas

48

   

Madar, Sandor

386

 

Holmqvist, Lars

386

   

Pettersson Gert

386

 

Davidsson Sven

613

   

Riddarborg, Björn

386

 

Karlsson, Håkan

613

   

Skanåker Ragnar

386

 

Andersson, Per

651

   

Strandberg, Anders

386

 

Engblom Björn

651

   

Tiensuu, Roger

386

 

Gustavsson, Rickard

651

   

Wahlgren Erik

386

 

Johansson, Håkan

651

   

Wessberg, Peter

386

 

Pantzar, Andreas

651

   

Zivkovic, Bobo

386

 

Wigardt, Mårten

651

   

Gustavsson S-O

613

 

Carlsson, Bengt

665

   

Blomkvist, Andreas

630

2

Björk, Linda

386

   

Bladh, Christer

651

 

Capin Miro

386

   

Brevén, Hans

651

 

Claesson Camilla

386

   

Nygren, Marina

651

 

Svensson, Erik

386

   

Odgaard-Nexe, Ellen

651

 

Wernersson, Jan-Erik

386

   

Bjers Lars

665

 

Salomonsson, Mats

630

   

Carlsson, Bo

665

 

Nilsson Sven-Axel

651

   

Ekberg, Sven-Erik

665

 

Ring, Andreas

651

   

Schmidt, Jörg

665

         

Svensson, Stina

665


 

Prispengar 2004

Skytt

Förening

Summa

B1

B1 grov

B2

B3

B3 grov

B4

B4 grov

F2

L1

L2

Agne Olsson

Almundsryd

320

125

       

75

50

70

   

Andreas Olsson

Almundsryd

25

25

                 

Anders Magnusson

Alvesta

215

 

25

25

       

105

 

60

Roger Nilsson

Alvesta

25

25

                 

Jörg Schmidt

Alvesta

25

25

                 

Gert Ek

Berga

295

50

 

50

       

70

50

75

Bo Widell

Berga

50

 

50

               

Per Schmitterblad

Lenhovda

110

         

50

60

     

Tony Jörhorn

Ljungby

190

75

75

       

40

     

Erling Simon

Ljungby

155

25

25

 

40

 

40

25

     

Ingvar Thörnqvist

Ljungby

75

 

25

   

50

         

Roger Johansson

Ljungby

75

       

25

50

       

Sivert Johansson

Tingsryd

215

 

50

25

       

140

   

Sven Davidsson

Tingsryd

100

50

 

50

             

Håkan Karlsson

Tingsryd

50

50

                 

Sven Johansson

Tingsryd

25

           

25

     

Lars Johansson

Växjö

310

   

75

60

 

100

   

75

 

Miguel Perez

Växjö

220

75

   

60

 

60

   

25

 

Jan-Erik Wernersson

Växjö

125

   

25

50

50

         

Arne Karlsson

Växjö

120

   

25

25

     

70

   

Miro Capin

Växjö

105

             

105

   

Anders Bäckman

Växjö

75

     

25

25

25

       

Linda Björk

Växjö

70

             

70

   

Lars Holmkvist

Växjö

50

   

50

             

Ragnar Skanåker

Växjö

50

               

50

 

Mats Alldén

Växjö

25

       

25

         

Tove Jonsson

Växjö

25

               

25

 

Adam Odgard-Nexe

Älmhult

195

     

50

 

50

 

70

25

 

Fredrik Nygren

Älmhult

80

     

40

         

40

Richard Gustafsson

Älmhult

70

             

70

   

Mårten Wigardt

Älmhult

50

         

50

       

Marcus Lindh

Älmhult

50

                 

50

B-O Håkansson

Älmhult

25

         

25

       

Summa kronor

3595

525

250

325

350

175

525

200

770

250

225

Summa starter

134

21

10

13

14

7

21

8

21

10

9


 

Prispenningfördelning

Antal

start

Prisp

totalt

Placering

                               

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

25

25

                                   

2

50

50

                                   

3

75

50

25

                                 

4

100

60

40

                                 

5

125

75

50

                                 

6

150

75

50

25

                               

7

175

90

60

25

                               

8

200

100

60

40

                               

9

225

100

75

50

                               

10

250

100

75

50

25

                             

11

275

125

75

50

25

                             

12

300

125

100

50

25

                             

13

325

125

100

50

25

25

                           

14

350

125

100

75

25

25

                           

15

375

125

100

75

50

25

                           

16

400

125

100

75

50

25

25

                         

17

425

125

100

75

50

50

25

                         

18

450

150

100

75

50

50

25

                         

19

475

150

100

75

50

50

25

25

                       

20

500

150

125

75

50

50

25

25

                       

21

525

150

125

100

50

50

25

25

                       

22

550

150

125

100

50

50

25

25

25

                     

23

575

150

125

100

75

50

25

25

25

                     

24

600

150

125

100

75

75

25

25

25

                     

25

625

150

125

100

75

75

25

25

25

25

                   

26

650

150

125

100

75

75

50

25

25

25

                   

27

675

150

125

100

75

75

50

50

25

25

                   

28

700

150

125

100

75

75

50

50

25

25

25

                 

29

725

150

125

100

75

75

50

50

50

25

25

                 

30

750

150

125

100

75

75

50

50

50

50

25

                 

31

775

150

125

100

75

75

50

50

50

50

25

25

               

32

800

150

125

100

75

75

50

50

50

50

50

25

               

33

825

175

125

100

75

75

50

50

50

50

50

25

               

34

850

175

125

100

75

75

50

50

50

50

50

25

25

             

35

875

175

150

100

75

75

50

50

50

50

50

25

25

             

36

900

175

150

125

75

75

50

50

50

50

50

25

25

             

37

925

175

150

125

75

75

50

50

50

50

50

25

25

25

           

38

950

175

150

125

100

75

50

50

50

50

50

25

25

25

           

39

975

175

150

125

100

100

50

50

50

50

50

25

25

25

           

40

1000

175

150

125

100

100

50

50

50

50

50

25

25

25

25

         

41

1025

175

150

125

100

100

75

50

50

50

50

25

25

25

25

         

42

1050

175

150

125

100

100

75

75

50

50

50

25

25

25

25

         

43

1075

175

150

125

100

100

75

75

50

50

50

25

25

25

25

25

       

44

1100

175

150

125

100

100

75

75

75

50

50

25

25

25

25

25

       

45

1125

175

150

125

100

100

75

75

75

50

50

50

25

25

25

25

       

46

1150

175

150

125

100

100

75

75

75

50

50

50

25

25

25

25

25

     

47

1175

175

150

125

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

     

48

1200

200

150

125

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

     

49

1225

200

150

125

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

   

50

1250

200

175

125

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

   

51

1275

200

175

150

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

   

52

1300

200

175

150

100

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

 

53

1325

200

175

150

125

100

75

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

 

54

1350

200

175

150

125

100

100

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

 

55

1375

200

175

150

125

100

100

75

75

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25


 

Bestämmelser för kretsmästerskap

Deltagare:

Skyttar tillhörande förening inom Kronobergs läns pistolskyttekrets.

Vapen:

Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända.

Utförande:

Banskjutning utföres mot precisionstavla, antal serier 10 (7+3) i enlighet med SPSF:s bestämmelser för banskjutning enligt nedan. Skjutningen utföres i två omgångar med sammanlagt 10 precisionsserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. I första omgången skjutes 7 serier och i andra omgången 3 serier. Första omgången skjutes av samtliga skyttar. Till andra omgången hänföres bästa ¼-delen av antalet skyttar i första omgången i respektive vapengrupp samt DamC, JunC och VetC, dock minst 10 skyttar. Vid uttagningen till andra omgången gäller dock att samtliga skyttar med samma poäng som den siste enligt dessa bestämmelser får delta i andra omgången. Före första och andra omgången må avges 5 provskott under en tid av 6 minuter. Vid lika högsta poängtal skall särskjutning om mästartiteln äga rum.

Fältskjutning utföres enligt bestämmelserna i skjuthandboken. Antal skott skall vara minst 48 fördelade på 8 skjutstationer. Vid lika högsta antal träffar skall särskjutning om mästartiteln ske.

Snabbskjutning utföres mott snabbskyttetavla. Antal serier 10 i enlighet med SPSF:s bestämmelser för snabbskjutning. Vid lika högsta poängtal skall särskjutning om mästartiteln ske.

Luftpistolskjutning utföres mot godkänd luftpistoltavla. Antal skott för samtliga klasser 40 + en finalskjutning om 10 skott + eventuell särskjutning enligt sportskyttets bestämmelser. Till final går de 8 bästa skyttarna i respektive senior-, dam-, damjunior-, herrjunior- samt veteranklasserna. Lp17 samt Lp15 utan stödhand ingår i juniorklass. Vid färre deltagare än tre i en klass sammanslås klasser med närmast lämpliga. Till exempel damjun med dam. Dam, herrjun och veteran med senior.

Medaljer:

Kretsens mästerskapsmedaljer utgår till varje vapengrupp samt vid dam- jun- och veteranmästerskap. För luftpistol även separat damjuniormästerskap.

Kretsens medaljer utgår enligt följande:

Individuellt: 3 skyttar: 1 Guld (förg. brons)

  4 skyttar: 1 Guld (förg. brons)+ 1 Silver (förs. brons)

  5 eller flera: 1 Guld (fg.b.) + 1 Silver (fs.b.)+ 1 Brons

Vid färre än 3 deltagare räknas tävlingen ej som mästerskap.

Kretsens jetonger utgår till föranmälda tremannalag oavsett märkesklass enligt följande:

Vid   3 lag: 3 Guld (förg. brons)

  4 - 6 lag: 3 Guld (förg. brons) + 3 Silver (förs. brons)

  7 -   lag: 3 Guld(fg.b) + 3 Silver(fs.b.) + 3 Brons

Kretsens jetonger utgår även vid luftpistolmästerskap till de tre främsta individuellt i klasserna Lp11, Lp13, Lp15, Lp15U och Lp17 i valörerna Guld, Silver och Brons.

Avgifter:

Individuellt: 80:- per skytt varav 20:- skall inbetalas till kretsen att täcka kostnader för medaljer mm.

60:- behålles av arrangerande förening att täcka kostnader för hederspriser mm.

För luftpistol se bestämmelser för kretsluftskjutningar. 

Lagtävling:   80:- per lag som inbetalas av arrangören oavkortat till kretsens postgiro nr 17 40 72 - 9.


 

Bestämmelser för serietävlan i fält och precision

Inbjudan:

Utsändes av arrangerande klubb ca 14 dagar före tävlingen till kretsordföranden, kretssekreteraren samt till alla klubbarna i kretsen. Utskickas i 2 ex. eller via E-post.

Tävlingsledning: Med adress och telefonnummer skall finnas med på inbjudan.

Tävlingsadress: Samlingsplats med ev vägvisning skall finnas med på inbjudan.

Anmälan: 09.00-10.00 tävlingsdagen.

Klassindelning:

Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet inom vapengrupp C.

Klasser: 3, 2, 1, Dam3, Dam2, Dam1, Veteran och junior.

I fält inbjudes även till vapengrupperna A och R i klasserna 2 och 3.

Vapenkontroll: skall anordnas. (krav för berättigande till standardmedalj).

Startavgifter: Serieban:

60:- varav 40:- inbetalas av arrangerande klubb till kretskassören senast 14 dagar efter tävlingsdatum. (25:- går till prispengar 15:- till flitpriser, övriga priser och administration). 20:- behålles av arrangerande klubb).

Seriefält: Arrangerande klubb bestämmer startavgift och betalar in 5:- per start till kretskassören.

Penningriser:

Prispengar enligt fastställd förteckning endast för serieban. Prispengarna utdelas på kretsens årsmöte

Servering: Ange om servering finnes.

Antal tävlingar: 2 fältskjutningar/år. 4 banskjutningar/år.

Hederspriser:

Serieban:

Individuellt räknas och 3 av 4 i banskjutning. Särskiljning samma som för vandringsprisen. Segraren i varje klass erhåller kretsens tennbägare. Inget krav på deltagarantal. Dock måste skytt för att få priset ha deltagit i minst 3 av 4 tävlingar.

Seriefält: Arrangerande klubb står för hederspriser.

Vandringspris:

Individuellt finns 1 vandringspris i fält- och 1 vandringspris i banskjutning (vapengrupp C). För att erövra prisen för alltid fordras 3 inteckningar oavsett följd.

I fältskjutningen räknas poäng. 15 till segraren, 14 till 2:an o. s. v. ner till 1 p. Vid lika träffantal och träffade figurer delas poängen. Kretsfält, kretsM och nationella fältskjutningar inräknas.

I banskjutningen räknas totalt antal poäng (3 bästa av 4 tävlingar). Särskiljning högsta individuella resultat, näst högsta osv.

Prislista:

Utsändes först till kretssekreteraren för godkännande. Efter "ok" utsändes listan till kretsordföranden, kassören, sekreteraren samt till alla deltagande föreningar. Smålandsposten och Smålänningen informeras.

Omfattning:

Fältskjutning: minst 6 stationer om 6 skott, traditionell eller poängfält.

Banskjutning: 10 serier om 5 skott.


Bestämmelser för kretsluftskjutningar

Allmänt:

Allmänna bestämmelser, se bestämmelserna för seriebanskjutningarna.

Skjutklasser:

Lp 9: till och med det år skytten fyller  9 år. Lp11: till och med det år skytten fyller 11 år.

Lp13: till och med det år skytten fyller 13 år. Lp15S/U: till och med det år skytten fyller 15 år.

Lp17: till och med det år skytten fyller 17 år. Damjun: till och med det år skytten fyller 20 år.

Herrjun: till och med det år skytten fyller 20 år. Veteran: från och med det år skytten fyller 56 år.

Dam: övriga damer. Senior: övriga herrar.

Höstens klass gäller hela säsongen höst-vår.

Omfattning:

Samtliga klasser skjuter 40 skott. Obegränsat antal provskott får skjutas innan tävlingsskotten påbörjats.

Skjuttider: 75 minuter inklusive provskott.

Skjutställning:

Klass Lp9, Lp11 och Lp13 sittande med stöd (NORMA-stödet) enligt 80-iadenbestämmelser.

Klass Lp15S stående med stödhand och Lp15U stående utan stödhand.

Övriga klasser stående utan stöd.

Medhjälpare: Medhjälp är endast tillåten för Lp9, Lp11, Lp13 och Lp15 i samband med provskotten före tävlingsskotten.

Startavgift:

Lp9, Lp11, Lp13 och Lp15 betalar 25:-, övriga 60:-. Av startavgifterna inbetalas 15:- respektive 40:- till kretsens postgiro 17 40 72 - 9. Se även övriga serietävlingar.För Kretsmästerskapet är avgiften 70:-. Av dessa inbetalas 45:- till kretsens postgiro.

Penningpriser:

Prispengar enligt fastställd förteckning till de som betalat 60 eller 70:-. Till övriga klasser hederspriser sammanlagt.

Vandringspris:

1997 instiftas ett nytt vandringspris bestående av ett stort tennfat erhållet som jubileumsgåva till kretsen från Växjö Pistolklubb.

Individuellt vandringspris till bästa skytt oavsett klass. För att erövra priset för alltid fordras 4 inteckningar oavsett följd varav en måste vara tagen i stående skjutställning. Om sittandeskytt vinner för fjärde gången går inteckningen till skytt med näst högsta resultat. Särskiljning efter högsta resultat på enskild tävling, näst högsta osv.

Antal tävlingar:

Totalt 4 luftpistoltävlingar per säsong varav den sista tillika skall gälla som kretsmästerskap enligt bestämmelserna för mästerskap. Tävlingssäsongen startar på hösten och avslutas på våren.

Hederspriser:

Sammanlagt räknas 3 av 4 tävlingar. Särskiljning samma som för vandringsprisen. Segraren i varje klass utom Lp-klasserna 9-15 erhåller kretsens tennbägare. Inget krav på deltagarantal. Dock måste skytt för att få priset ha deltagit i minst 3 av 4 tävlingar.

Hederspriser till Lp-klasserna 9-15 enligt kretsstyrelsens beslut.

Alla i Lp-klasserna som skjutit 2 tävlingar erhåller Diplom.


 

Bestämmelser för flitpris

FLITPRISET har instiftats för att premiera de skyttar som flitigt deltager i skjutningar inom kretsen.

Priset tillhandahålles av kretsen och består av en porslinsmugg (senare även porslinstallrik) med påtryck av kretsens emblem. Skytt erhåller en flitmugg vid uppnådda 15 flitpoäng och därefter en ny flitmugg för varje ytterligare 15 flitpoäng.

Efter 6 st erövrade flitmugg börjar vi samla på flittallrikar i stället, dock med den skillnaden att erforderlig flitpoäng blir 25 per flittallrik för de två första och därefter 50 flitpoäng för efterföljande, flittalltik skall kunna utbytas mot flitmugg om så önskas.  Erforderlig poäng dock fortfarande som för tallrik.

Om under ett år någon flitpoäng ej erövrats kommer nollställning av skyttens flitpoäng att ske.

Bestämmelser för erhållande av FLITPOÄNG:

-         Om du deltager, inget krav på placering, i en tävling enligt nedanstående förteckning erhåller du en (1) flitpoäng. Damer erhåller dock dubbel (2) flitpoäng, (i luft fr o m Lp17).

-         FLITPOÄNG erhålles endast en gång per tävlingsdag.

Tävlingar som berättigar till FLITPOÄNG:

-         Seriefältskjutningarna, 2 st.

-         Seriebanskjutningarna, 4 st.

-         Serieluftskjutningarna, 4 st.

-         Kretsmästerskapen, 4 st.

-         Kretsens månadstävling om samtliga omgångar fullföljts, 3 st (Vgr).

-         Nationella tävlingar inom kretsen (för närvarande):

·        Växjöträffen i Växjö


 

Vandringspris

Vandringspris för Kretsmästerskap damer inklusive damjuniorer

1997 instiftades ett nytt vandringspris för damer som består av 4 tennmuggar i etui erhållet som jubileumsgåva till kretsen från Svenska Pistolskytteförbundet.

Om priset tävlas i samtliga kretsmästerskap under ett kalenderår (fält, ban, snabb och luft).

Bestämmelser

Inteckning tas av den som under året erövrat högst sammanlagt antal poäng för samtliga Kretsmästerskap enligt nedanstående tabell. Damer och damjuniorer sammanslås till en klass vid poängberäkningen.

För att erövra priset för alltid fordras 4 inteckningar oavsett ordningsföljd.

Vid lika poäng vinner den som vunnit tävlingen med flest deltagare därefter näst flest osv.

Antal

Placering

         

deltagare

1

2

3

4

5

6

>6

7

5

4

3

2

1

6

6

5

4

3

2

1

5

5

4

3

2

1

 

4

4

3

2

1

   

3

3

2

1

     

2

2

1

       

1

1

         

 

Damernas vandringspris i kretsmästerskap 2004

     

Summa

Luft

Fält

Prec

Snabb

Antal deltagare

   

0

1

1

3

Camilla Claesson

Växjö

3

     

3

Eva Karlsson

Markaryd

3

   

1

2

Harriet Salestrand

Älmhult

2

 

1

 

1

     

0

       
 

Inteckningar (4 tennmuggar i etui) (4 int.)

   

1997

Maria Ekberg

Alvesta Pistolskytteklubb

1998

Jennica Thörjesson

Almundsryds Pistolklubb

1999

Jennica Thörjesson

Almundsryds Pistolklubb

2000

Anette Hansson

Älmhults Pistolklubb 

2001

Anna Skanåker

Växjö Pistolklubb 

2002

Linda Petersson

Växjö Pistolklubb

 

2003

Ulla-Britt Olsson

Almundsryds Pistolklubb

2004

Camilla Claesson

Växjö Pistolklubb

 

 

För alltid erövrade vandringspris:

1987         Christer Claesson                     Växjö Pk                   (Fält)

1987         Bo Widell                                Växjö Pk                   (Ban)

1992         Morgan Andersson                  Markaryds Spsk        (Fält)

1995         Tomas Nilsson                         Älmhults Pk               (Ban)

2001         Sven Davidsson                      Tingsryds Psk            (Ban)