Välkommen till Kronobergsläns pistolskyttekrets hemsida.

Senaste nytt:

AKTUELLT I KRONOBERG:

Årsmöte 2019, protokoll.


Webredaktör sökes!

Finns det någon skytt eller skytteintresserad i kretsen som gillar att skriva och fotografera så finns det möjlighet att hjälpa till med hemsidan, min tid räcker inte till och denna sidan förtjänar en mer aktiv redaktör.

Ta kontakt med mig så tar vi en diskussion om hur vi går vidare.

/Roger Tiensuu

076 76 338 02


Program för kretsens tävlingar under året, se länken "Tävlingar" till vänster.

Resultatsidan innehåller alla resultat från kretstävlingarna.


ARKIVERAT: 2016 . 2014 . 2013 . 2012 .2011 . 2010 . 2009 . 2008 . 2007 . 2006 . 2005 . 2004 och 2003 års information.


Vänligen maila allt kretsrelaterat (inbjudningar, resultat) synpunkter, önskemål, brister och förslag på förbättringar direkt till mig, webmaster.

Jag vill även ha bilder från olika kretsarrangemang!