Kronobergs läns pistolskyttekrets 2003
Arrangerande förening: Tingsryds pistolskytteklubb.
Resultat  Kretsfält 2 Slattesmåla 031012
Deltagares namn Klass Klubb Träff / Figur Std medalj Prispengar
Ingvar Thörnqvist C3 SP Ljungby  46 / 23 Silver 100:-
Erling Simon C3 SP Ljungby 45 / 23 Silver 75:-
Per Andersson C3 Älmhult PK 44 / 22 Brons 50:-
Karl Johan Sundh C3 Växjö PK 43 / 23 Brons
Anders Magnusson C3 Alvesta PSK 43 / 22 Brons
Roger Tiensuu C3 Växjö PK 41 / 21
Roger Johansson C3 Ljungby 41 / 20
Marco Inkinen  C3 Älmhult PK 39 / 21
Magnus Johansson C3 SP Ljungby 34 / 21
Sivert Johansson C2 Tingsryds PSK 43 / 22 Brons 100:-
Agne Olsson C2 Almundsryds PK 42 / 21 Brons 75:-
Sven Davidsson C2 Tingsryds PSK 40 / 22 50:-
Roger Nilsson C2 Alvesta PK 39 / 22
Håkan Karlssson C2 Tingsryds PSK 38 / 22
Lars Hultman C2 SP Ljungby 37 / 18
Sven Johansson C2 Tingsryds PSK 33 / 18
Agne Filipsson C2 Alvesta PSK 32 / 20
Lars Hedberg C2 Alvesta PK 23 /14
Mikael Nilsson C1 SP Ljungby 32 / 19 50:-
Anders Bäckman C1 Växjö PK 31 / 17
Adam Odgaard-Nexe Jun Älmhult PK 41 / 22 25:-
Rolf Lindskog Vet Y Älmhult PK 43 / 22 Brons 50:-
Börje Fransson Vet Y Tingsryd PSK 37 / 22 25:-
Johnny Palm Vet Y Växjö PK 34 / 19
Godkänd för spridning
Roger Tiensuu
Kretsordförande Kronobergs läns pistolskyttekrets