Nr Namn Klass Klubb Serie1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Resultat std prisp
0
5557-5564 Arne Karlsson vet ä Växjö Pk 89 87 84 88 348 25
5525-5532 Ragnar Skanåker sen Växjö Pk 95 95 96 96 382 B 75
5509-5516 Miguel Perez sen Växjö Pk 94 93 97 94 378 50
5549-5556 Anders Magnusson sen Alvesta Psk 94 92 94 95 375 25
5517-5524 Per Landhammar sen Växjö Pk 90 94 91 93 368
5533-5540 Sven Johansson sen Tingsryd Psk 91 84 92 93 360
5541-5548 Kent Karlsson sen Tingsryd Psk 80 85 77 83 325
5501-5508 Kevin Arnesson Lp 11 Almundsryd Pk 74 73 84 83 314
Tävlledare: Agne Olsson Almundsryd Pk
Fridafors den 11/12 05
Godkänd
Roger Tiensuu
Kretssekreterare