Resultat från kretsens tävlingar 2016

Kretsbana 1, 2 , 3, 4

Kretsluft säsong 2016: Kretsluft 1, 2, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3, 4

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Nationell banskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2015

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2015: Kretsluft 1, 2, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3, 4

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Nationell banskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2014

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2014: Kretsluft 1, 2, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Nationell banskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2013

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2013: Kretsluft 1, 2, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Nationell banskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2012

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2012: Kretsluft 1, 2, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Nationell banskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2011

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2011: Kretsluft 1, 2, 3, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B, C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen Prec och Fält.


Resultat från kretsens tävlingar 2010

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2010: Kretsluft 1, 2, 3, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B+C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen.


Resultat från kretsens tävlingar 2009

Kretsbana 1, 2, 3 , 4

Kretsluft säsong 2009: Kretsluft 1, 2, 3, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B+C, R

Kretsmästerskap precision A, B+C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsmästerskap Militär snabbmatch

Växjöträffen, resultatlista.


Resultat från kretsens tävlingar 2008

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2008: Kretsluft 1, 2, 3, KM Luft

Seriefält 1, 2, 3

Kretsmästerskap fält A, B+C, R

Kretsmästerskap precision A, B+C

Kretsmästerskap Snabbskjutning


Resultat från kretsens tävlingar 2007

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsluft säsong 2007: Kretsluft 1 , 2, 3 och KM Luft

Seriefält 1, 3

Kretsmästerskap fält A, B och C, R

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Växjöträffen, resultatlista.

SSM Precision 2007

SSM PPC 2007


Resultat från kretsens tävlingar 2006.

Kretsbana 1, 2, 3, 4

Kretsfält 1, 4

Kretsmästerskap precision A, B, C

Kretsmästerskap fält A, B och C, R

Kretsmästerskap Snabbskjutning

Kretsluft säsong 2006: Kretsluft 1, 2, 3, 4

Kretsmästerskap Luft 2006


Resultat från kretsens tävlingar 2005.

Kretsbana 1 _2 _3 _4

Kretsfält _1 _3

Kretsmästerskap precision A_ B-C

Kretsmästerskap fält A _B - C _R

Kretsluft säsong 2005: Kretsluft 1 2 3 4

Kretsmästerskap Luft 2005


Resultat från kretsens tävlingar 2004.

Kretsbana _1 _2 _3 _4

Kretsmästerskap precision _A _B - C

Kretsmästerskap snabbskjutning

Kretsluft (säsong 04): 1(04) 2(04) 3 4

Kretsmästerskap Luft

Kretsfält _1 _2

Kretsmästerskap fält A _B - C _R

Växjöträffen 2004

SSM Fält 2004


Resultat från kretsens tävlingar 2003.

Kretsluft _3 _4 1(04) 2(04)

Kretsbana _1 _2 _3 _4

Kretsfält _1 _2

Kretsmästerskap Luft

Kretsmästerskap precision _A _B - C

Kretsmästerskap snabbskjutning

Kretsmästerskap fält A _B - C _R

Växjöträffen 03

Revolvertävling Växjö